Hemsidor
Vi erbjuder nu  ett flertal typer av hemsidor och bloggar. Herlitz Computer kan tillsammans med er, skapa en ny hemsida, eller uppdatera en befintlig. Vi har mycket låga priser jämfört med andra webbyråer.
Läs mer...

Internetmarknadsföring
Hemsida är inte allt. Genom en genomtänkt  Internetstrategi når ni avsevärt fler. Denna inkluderar sökmotor-  annonsering och optimering, sponsrade länkar och mycket mer. Kanske även en egen blogg ...
Läs mer...

Kontaktuppgifter
an image
Herlitz Computer AB
Karlskoga
Email: info@herlitz.se

Telefon: 0586 - 390 09
Mobil: 070 - 760 62 50

Backup - vad du absolut inte får missa

Backup är livsviktigt !!!

Inga system är helt säkra. En datorkrasch, ett misstag, ett inbrott kan leda till att ni mister månader av arbete.

Ta inga risker när det gäller säkerhetskopiering.

Ni behöver både en automatisk backup som körs dagligen (eller oftare) som kopierar till en extern hårddisk och en "katastrofbackup" som körs lite mer sällan (typ 1 gång per vecka) och som förvaras på en annan plats. Denna "katastrofbackup" består vanligen av band, med vars hjälp man kan återskapa datorer som totalkraschat, blivit stulna eller uppbrända.

Diskbackupen gör det mycket snabbt och lätt att återställa filer som blivit oavsiktligen raderade eller enstaka datorer som gått sönder eller behöver ominstalleras.

Arbetsschema: Vi analyserar vad ni behöver, ni köper utrustningen (av oss eller från er ordinarie leverantör), vi installerar och provkör. Därefter följer vi upp och kontrollerar att backup verkligen görs. När något händer, hjälper vi er att återställa era maskiner.

Läs mer...

Service
an image

Som företagare är du idag helt beroende av att era datorer, nätverk och Internet- anslutning fungerar.
Snabb och effektiv service är betydelsefullt.

Säkerhet
an image

Mer än 40 % av alla mindre företag gör sällan eller aldrig backup. Tillhör du dem, lever du farligt.
Virus, trojaner och andra hot utvecklas ständigt. Vi har vad du behöver för att möta dem.

Marknadsföring
an image

"Om man inte finns på Internet, så finns man inte."
Detta är ett talesätt som blir mer sant för varje år. En genomtänkt hemsida anpassad för moderna sökmotorer är idag en nödvändighet för de flesta.


“Anlita oss - Ni kommer inte att ångra er.”
-Stefan