Hemsidor
Vi erbjuder nu  ett flertal typer av hemsidor och bloggar. Herlitz Computer kan tillsammans med er, skapa en ny hemsida, eller uppdatera en befintlig. Vi har mycket låga priser jämfört med andra webbyråer.
Läs mer...

Internetmarknadsföring
Hemsida är inte allt. Genom en genomtänkt  Internetstrategi når ni avsevärt fler. Denna inkluderar sökmotor-  annonsering och optimering, sponsrade länkar och mycket mer. Kanske även en egen blogg ...
Läs mer...

Kontaktuppgifter
an image
Herlitz Computer AB
Karlskoga
Email: info@herlitz.se

Telefon: 0586 - 390 09
Mobil: 070 - 760 62 50

Bekämpning av virus, maskar och annat otyg.

Det finns idag en stor mängd skadlig programvara i omlopp. Vad man kan se som en tydlig trend är att problemet har ändrat karaktär och blivit farligare. Tidigare var det mest hyss från tonårshackers. Nu har maffia upptäckt att de har stora möjligheter att agera via Internet. Program som försöker stjäla kontokortsnummer och hemliga dokument blir allt vanligare. Ett annat problem som ökar är program som sprider skräppost (Spam), som installeras på ovetande personers datorer. När någon spårar skräpposten får oskyldiga personer skulden. För ett företag kan det vara ödesdigert ifall man får sina IP-adresser spärrade för att man spridit skräppost. Det enda som behövs är att någon på företaget råkar besöka en preparerad hemsida, eller råkat klicka på en länk i ett e-post meddelande.

Det finns flera sätt att möta detta hot. Det bästa är att kombinera en brandvägg på inkommande Internetanslutning med antivirusprogram i varje dator.

Vi går systematiskt igenom vad ni har för utrustning och vilken typ av data ni hanterar. Sedan ger vi ett eller flera förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda era data och förhindra framtida driftsavbrott. Beroende på vilken typ av verksamhet ni har, kommer olika lösningar att behövas.

Om ni har mycket känslig information, som absolut inte får komma i konkurrenters händer, och där det finns de som kan tänkas betala stora belopp för att få tag i den. Då krävs det lite mer. Vissa datorer får kanske inte vara anslutna till Internet. Vissa dokument kan inte tillåtas hanteras av vem som helst. Man kan genom brandväggar hindra kopior av vissa dokument att skickas till utomstående. Man kan begränsa vad som får kopieras till USB-minnen osv.

Kontakta oss, vi har en stor arsenal av motmedel mot både Internethot och andra hot mot er verksamhet.

Läs mer...

Service
an image

Som företagare är du idag helt beroende av att era datorer, nätverk och Internet- anslutning fungerar.
Snabb och effektiv service är betydelsefullt.

Säkerhet
an image

Mer än 40 % av alla mindre företag gör sällan eller aldrig backup. Tillhör du dem, lever du farligt.
Virus, trojaner och andra hot utvecklas ständigt. Vi har vad du behöver för att möta dem.

Marknadsföring
an image

"Om man inte finns på Internet, så finns man inte."
Detta är ett talesätt som blir mer sant för varje år. En genomtänkt hemsida anpassad för moderna sökmotorer är idag en nödvändighet för de flesta.


“Anlita oss - Ni kommer inte att ångra er.”
-Stefan